Copyright © - GMQ Consulting | Kontakta oss

VÅR DRIFTMILJÖ

Tillgänglighet, Flexibilitet, Säkerhet

GMQ Hosting lägger stor fokus på tillgänglighet, hög säkerhet och flexibilitet. Vår målsättning är att alltid leverera tjänster av högsta möjliga kvalité.

En stabil och säker miljö är av stor vikt vid drift av servrar, tjänster och utrustning med krav på hög tillgänglighet. Vi lägger därför stor fokus på detta, vilket återspeglas i våra tjänster och deras kvalité.

Gigabitkommunikation

Samtliga kommunikationslänkar baseras på gigabit-länkar för lägsta möjliga latency och optimal prestanda. Internt används ett fysiskt avskiljt nätverk för övervakning, administration, underhåll och intern kommunikation, vilket säkerhetställer minimala svarstider för era tjänster.

Hårdvara

All hårdvara som används av GMQ Hosting är av hög kvalité och serviceavtal finns tecknat med respektive leverantör för att säkerhetsställa tillgång på reservdelar. Detta gör det möjlig att få eventuella fallerade komponenter utbytta på kortast möjliga tid.

Fysiskt skydd

Drifthallen är byggd för att klara hotet från intrångsförsök, sabotage, brand och andra risker som kan påverka tillgängligheten. Anläggningen är TV-övervakad dygnet runt, året runt och har larmutlösande rörelsedetektorer som sammankopplas med ett komplett inpasserings- och loggningssystem.

Fysisk miljö

Den fysiska miljön i drifthallen övervakas dygnet runt och temperatur och luftfuktighet mäts och kontrolleras. Detta styr i sin tur de redundanta kyl- och klimatanläggningarna som garanterar en optimal driftmiljö.

All utrustning driftsäkras med hjälp av batterisystem som, i händelse av kraftavbrott, säkerhetsställer driften fram tills dieselaggregatet startat och tar över kraftmatningen. Detta sker givetvis per automatik och kraftsystemet testkörs regelbundet.

Datorhallen är utrustad med system och detektorer för brand med automatisk brandsläckare. Brandförsvaret larmas också via SOS-alarm vid eventuell incident.