Copyright © - GMQ Consulting | Kontakta oss

MJUKVARUUTVECKLING

Utveckling för era behov

Vi utvecklar gärna speciallösningar som är anpassade för just er branch eller verksamhet.

Vi har långvarig erfarenhet av mjukvaruutveckling i ett flertal språk och allt från fristående programvaror till databasdrivna lösningar samt utveckling av nätverksbaserade programvaror med klient- och serverdelar.

Primärt sker vår utveckling i C++ med ramverket Qt från Trolltech. Detta ger oss möjligheten att snabbt utveckla kompetenta och flexibla lösningar som fungerar på många plattformar, bland annat Microsoft Windows, Linux, Mac OS X och Windows Mobile.

Linux och UNIX

Vi har stor erfarenhet av mjukvaruutveckling i Linux- och Unixmiljö. Bland annat med hjälp av Trolltech Qt för grafiska gränssnitt samt tjänster (daemons) och terminalbaserade lösningar.

Vi utvecklar gärna specialanpassade programvaror för just er och er Linux- eller Unixmiljö.

Databaser

Vi arbetar gärna med SQL-databaser för datalagring och hantering av data. Vi använder gärna små databaser som SQLite så väl som större lösningar som PostgreSQL och DB2, beroende på projektets övriga komponenter och krav.

Specialanpassade lösningar

På er begäran utvecklar vi gärna speciallösningar som är anpassade för just er bransch eller verksamhet. Detta kan handla om allt från små enkla lösningar till komplexa funktioner och applikationer.

Utveckling i kundspecifika projekt anpassas helt och hållet till era behov och önskemål.

Trolltech Qt

I vår utvecklingsmiljö använder vi ramverket Qt från det norska företaget Trolltech. Genom att basera våra lösningar på detta ramverk får vi en kortare utvecklingsfas och en bättre produkt, vilket leder till lägre kostnader och bättre resultat för er som kund.

Qt ger oss också möjligheten att utveckla programvara för flertalet olika plattformar, bland annat Microsoft Windows, Linux, Mac OS X och Windows Mobile.

Inbyggda system

Vi erbjuder också konsultation rörande inbyggda system och lösningar baserade på operativsystemet NetBSD. För mera information, kontakta oss!

Exempel på språk och teknologi

  • C / C++
  • Trolltech Qt
  • SQL
  • Unix-skriptning (Bournshell, awk, sed m.fl)
  • Klient/Server (Sockets, IPC)
  • PHP